Príprava na skúšky

Kompletnú prípravu na skúšky, napr. IELTS, TOEFL, Cambridge Advanced, prijímacie skúšky, skúšky na maturitu atď.

Po zápise študentov skúšame a sú zaradení do jednej zo 17-tich úrovní. Koľko vyučovacích hodín bude potrebných na prípravu, závisí od vašej úrovne na začiatku kurzu.

Zloženie skúšok s najmodernejšími spôsobmi  učenia sa gramatiky!

-Teaching Sentence
-OGS
-CGS
-Multiplicity
-Fence
-FGP
-SGO
-To be on the wrong side of the fence
-The Unequation
-Treasure Hunt 

Zadajte svoj e-mail a dostávajte naše novinky!

Kontakt

Miesta výučby:

Metodova 6
Vajnorská 100

Vajnorská 21
Einsteinova 18

+421/905 488 475
+421/903 478 884